Wie zijn wij?

KSA Frassati Nieuwkerken is een Nieuwkerkse jeugdbeweging voor alle jongens en meisjes vanaf vijf jaar. We zijn er om ons met de leiding in te zetten om onze leden de tijd van hun leven te geven. Dat is ons doel en al de rest is bijkomstig. We spelen, zwemmen, sjorren, lopen, fietsen, worstelen, pannekoeken-bakken, voetballen, kuisen, tentenzetten, kruiwagenlopen, verkleden, belleketrekken, quizzen, toneelspelen en nog zoveel meer. Elke zaterdag, tot we niet meer kunnen. 

Bannen

Onze KSA telt verschillende leeftijdsgroepen of ‘bannen’. Er zijn de sloebers, leeuwkes, jongknapen, knapen, jonghernieuwers, hernieuwers en natuurlijk ook de leidingsploeg. Elke ban heeft zijn eigen leiding en activiteiten. Bij de jongste bannen ligt de klemtoon op samen spelen en knutselen. Ook worden vaak bos- en pleinspelen georganiseerd. Zij gaan op een klein kamp in de zomer met lokalen. Bij de oudere bannen zijn de activiteiten iets avontuurlijker en ligt de focus vaak op samen werken. Daar denken we bijvoorbeeld aan fietszoektochten, sjorren, leren omgaan met kaart en kompas, overlevingsweekends, dropping… Met als climax het groot kamp in augustus met tenten, een veldkeuken en kampvuren. Doorheen deze bannen groei je enorm en leer je bepaalde vaardigheden die je nergens anders zal leren. 

Sloebers

derde kleuterklas en eerste leerjaar (5 en 6 jaar)

De sloebers zitten in het derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Ze zijn al groot en kunnen zich al lang met één spel amuseren. Ze zijn altijd super-enthousiast en af en toe komt er al eens een echt bosspel of een tochtje aan te pas. Ze beginnen het jaar met een weekend met 1 overnachting, in het tweede semester 2 overnachtingen om dan uiteindelijk op echt sloeberkamp te gaan met 3 overnachtingen. Hun naam hebben ze niet gestolen! De sloebers durven af en toe al eens kattekwaad uithalen en valsspelen.

 

Leeuwkes

tweede, derde leerjaar (7 en 8 jaar)

De leeuwkes zijn de jongens en meisjes van het tweede en het derde leerjaar. Ze doen niets liever dan rondcrossen in het bos, of in de modder spelen, of als er een plas bevroren is een stok zoeken om dat ijs zo snel mogelijk kapot te doen. Bosspelen, massaspelen, af en toe een quiz en gaan zwemmen is zowat het vaste menu van deze bende ongeregeld. Ze kunnen heel braaf zijn als ze willen, maar als ze niet willen, dan willen ze niet! Zij doen 2 weekends in het jaar en gaan dan mee in tenten op klein kamp aan het lokaal van de sloebers waar zij enkele dagen vroeger al aan komen. In totaal blijven ze daar 7 dagen. 

Jongknapen

vierde, vijfde en zesde leerjaar (9,10 en 11 jaar)

In het vierde, vijfde en het zesde leerjaar zijn het de jongknapen die de plak zwaaien. Ze spelen al veel ingewikkeldere postenspelen waar er al serieus moet worden bij nagedacht. Als je ze niet goed in het oog houdt, spelen ze vals voor je het door hebt. Ze zijn allemaal heel aandachtig en hebben snel door waar je zwakke en je sterke punten zitten. Je kan met de jongknapen al eens een serieuze tocht ondernemen, maar stuur ze niet te veel op durftocht, ze hebben nog een klein hartje! Na 2 avontuurlijke weekends in het jaar gaan zij 10 dagen op groot kamp in tenten begin augustus. 

 

Knapen

eerste, tweede, derde en vierde middelbaar (12, 13 , 14 en 15 jaar) 

De knapen zijn de zelfverklaarde grootste varkens van heel de KSA. Ze zijn nog maar net in het middelbaar aanbeland en langs alle kanten schieten de hormonen eruit. Het is moeilijk om hen nog met een simpel bosspel te boeien. Een goeie achtervolgingstocht of een moddergevecht lusten ze wel. Meestal kan je hier al goed zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Laat ze maar het varken uithangen, daarvoor komen ze naar de KSA! Zij leren in het jaar op hun weekends al deels de skills die ze nodig hebben om op groot kamp met de fiets te gaan en daar enige zelfstandigheid te tonen!

Jonghernieuwers

vijde en zesde middelbaar (16 en 17 jaar) 

Deze bende is baas, heer en meester onder de leden. Uiteraard denken ze af en toe ook baas te zijn over de leiding, maar daar moeten ze nog eventjes voor wachten. De jonghernieuwers zitten vol gekke ideeën. Ze zijn al veel wijzer dan de knapen, al moeten er nog heel veel scherpe kantjes getolereerd worden. Ze organiseren 2 keer de dropping en in hun tweede jaar een fuif en een quiz. Ze hebben af en toe eens een goeie drill nodig, maar ze hebben eigenlijk niets liever, want dat is ruig! Zij leren stilletjes aan de verantwoordelijkheden die de leiding heeft en de organisatieskills voor evenementen. De kers op de taart is dan het groot kamp in augustus waar zij normaliter 12 dagen zijn.

 

Hernieuwers

vijfde en zesde middelbaar (16 en 17 jaar) 2

alleen in werkjaren die beginnen in een oneven jaar

Dit is de oudste groep die zichzelf leden mogen noemen. Ze zijn meestal al actief als leiding en houden zich vooral bezig met de voorbereiding van het buitenlands kamp. Dit is ook een beetje een overgangsjaar voor diegenen die zich nog niet volledig klaar voelen om in leiding te komen en graag eventjes de kat uit de boom kijken. Sommige hernieuwers worden nooit leiding, maar blijven wel in de KSA. Ze kiezen dan een functie die hen het best past en als ze er geen vinden, dan maken we er één. Iedereen mag zolang in de KSA blijven als hij of zij wil.

Leiding

vanaf vijfde middelbaar (vanaf 16 jaar)

De leiding is de oudste ban van de KSA. Eigenlijk heet deze groep de leidingsploeg, want iedereen die geen lid meer is, zit hierbij. Je komt bij de ploeg door de leidingsdoop mee te maken. Vanaf dan heb je je “ΡΧ-schildje” op je linkerborstzak en een fluitje in je rechterzak. Je geeft leiding, helpt mee in het gewest, bij de materiaalploeg, bij de koksploeg, als secretaris of in één van de vele andere functies. Uiteraard maak je ook alle feestjes mee die onlosmakelijk verbonden zijn aan het leiding geven.

Activiteiten

Naast de gewoonlijke zaterdagse activiteitkaen (1 keer per maand niet) gaat elke ban twee keer per jaar op weekend en gaat iedereen in de zomer op kamp. Ook zijn er nog tal van andere activiteiten zoals de dropping, Vliegende Vaten Fuif, Frassati Feest en  Openluchtfuif. Meer informatie over de verschillende activiteiten doorheen het jaar vind je in het onderdeel doorheen het jaar.

De Schakel

Onze lokalen bevinden zich op De Schakel in de Heihoekstraat in Nieuwkerken. We zitten daar samen met de chiro, scouts en KLJ van Nieuwkerken. De Schakel is een domein van ongeveer 1,4 hectare groot met lokalen, een groot voetbal-speel-gras-veld, een asfalt en stenen plein, een zandbak en enkele kleine bosjes. Op een dikke tien minuten stappen is er ook het recreatiedomein De Ster en ons eigenste Schakelbos, waar we ook kunnen spelen.

Eén locatie betekent dat samenwerken noodzakelijk is. Dit gebeurt onder de vorm een vzw die instaat in voor groot en klein onderhoud van de gebouwen en de financiële middelen om deze kosten te dekken. Hiervoor wordt De Schakel verhuurd voor weekends, kampen,… Onze KSA-lokalen zelf worden niet verhuurd, maar die van de andere drie jeugdbewegingen wel. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website van vzw De Schakel. Ook organiseren we er samen met de andere jeugdbewegingen de jaarlijkse openluchtfuif en een Kerstrozenverkoop om deze fantastische lokalen te kunnen financieren.

Situering

KSA Frassati behoort tot het gewest KSA Waasland, samen met KSA Reinaart Sint-Niklaas, KSA Trapsoet Sint-Niklaas, KSA Frassati Vrasene, KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht en KSA Temse Voorwaarts. Dit gewest behoort tot de provinciale werkkring KSA Oost-Vlaanderen, wat op zijn beurt behoort tot KSA Nationaal, een jeugdbeweging met meer dan 36.000 leden verspreid over meer dan 260 groepen. 

Vlag en logo


Bij KSA Nieuwkerken zijn er verschillende logo's in gebruik. Eerst en vooral is er het Frassati-logo dat we vinden op de rechterborstzak van elke jonghernieuwer, hernieuwer en leid(st)er. Op dit logo zien we een klimmende Frassati die met zijn vlag steeds hoger reist en rijst. Dit logo is ook verwerkt in onze vlag, waarop hij wordt omgeven door een schitterende zon die hem helpt om de juiste weg te vinden. 

Verder is er het nieuwe logo ontworpen ter ere van 50 jaar KSA Nieuwkerken, dat je hiernaast kan zien. Dit logo is een bewerking van het oude KSA-logo met de letters ‘ksa’ omgeven door een vlam die ook een hand voorstelt. 

Uiteraard is er ook nog het logo met het ventje in het vierkant van de nationale KSA-koepel zelf. Dit zie je in de hoofding van de site. Dit logo drukt creatief, samenspel, iedereen en scherpzinnig uit. Dit logo wordt soms ook aangepast voor gebruik bij een bepaalde activiteit zoals bv. de ouderdropping. Een oude versie van dit logo vind je ook — samenverwerkt met de Vlaamse Leeuw — terug op de achterkant van onze KSA-sweater. 

Jaarthema

Natuurlijk avontuurlijk! Dat is het jaarthema voor 2023-2024, waarin we de focus leggen op buitenspelen. Want waar leren we meer, dan wanneer we er met onze KSA-groep op uit trekken?! 

De maatschappij, en dus ook ons KSA-landschap, is door de jaren heen enorm geëvolueerd. Toch is KSA in de basis steeds onveranderd gebleven. Die basis vertalen we naar de kernwaarden waarrond KSA is opgebouwd.

Spelen en buitenspelen is en blijft de kern van onze werking. Wanneer we buitenspelen of de natuur opzoeken met onze groep, koppelen we los van alle schermen en zetten we in op onszelf. Er schuilen enorm veel leerkansen in buitenspelen, vooral wanneer we kijken naar avontuurlijk spelen: kinderen leren spelenderwijs risico’s inschatten en leren zich voortbewegen in allerlei verschillende omgevingen. 

Bij buitenspelen ondervinden we ook allerlei sociale uitdagingen. We groeien in het compromissen sluiten, leren op een goede manier ruziemaken, en leren om samen te werken. Samen uitdagingen aangaan, dolle avonturen beleven in het bos en op kamp: groeien doen we binnen KSA individueel, maar zeker ook als groep. Op die manier leren we inzetten op elkaars sterke eigenschappen en komen we samen tot de hechte gemeenschap die KSA is.

Die sterke KSA-gemeenschap is wat ons allemaal verbindt. De verbindingen die door de jaren heen tussen KSA’ers worden opgebouwd, vormen de basis van een enorm diepe band die met de tijd alleen maar wordt versterkt. Deze intens diepe band legt ook de basis voor het grote aandeel aan engagement dat binnen onze beweging aanwezig is, en waardoor we kunnen blijven verder bestaan.

“Storm of regen, echte KSA’ers kunnen daar tegen!” Deze slogan nemen we mee uit vroegere KSA-jaren. Ze belichaamt volledig waar we met ons komend jaarthema naartoe gaan en staat binnen onze beweging nog steeds als een huis!