Korte geschiedenis

KSA Frassati Nieuwkerken bestaat sinds 1958. Daarvoor kon je ook al naar de KSA gaan in Nieuwkerken, maar deze KSA was een ‘ban’ van KSA Sint-Franciscus Beveren. In 1958 ontstond de bond KSA Frassati Nieuwkerken-Vrasene en enkele jaren later gingen Nieuwkerken en Vrasene hun eigen weg. Eerst was de KSA er voor iedereen vanaf tien jaar. Vanaf januari 1971 kon je al vanaf je zesde in de KSA komen en sinds Pasen 2002 zijn ook meisjes welkom.

Blader zeker ook eens in onze brochure “Vijftig jaar KSA Frassati Nieuwkerken” of de affiche en foto's van onze 60 jaar viering op het dorpsplein "Zestig jaar KSA Frassati Nieuwkerken"

Geschiedenis KSJ-KSA-VKSJ

KSJ-KSA-VKSJ bestaat tachtig jaar en heeft dus al een hele — ingewikkelde — geschiedenis achter de rug. Eentje die zelfs zijn sporen heeft in de negentiende eeuw! Wil je meer weten? Lees dan de geschiedenis van onze jeugdbeweging op de website van KSA Nationaal.

Vroeger & nu

De activiteiten van nu lijken op het eerste gezicht wellicht nog nauwelijks op de bezigheden van vroegere generaties KSA'ers. Uitstapjes naar Gaverland zijn er nauwelijks nog bij, laat staan naar Oostakker of Scherpenheuvel, en het aantal eucharistievieringen is gedecimeerd. De looks van de doorsnee KSA'er zijn ook grondig veranderd: het marineblauwe KSA-hemd zit niet langer strak in de korte met koppelriem dichtgesnoerde broek. En vooral: dat KSA-uniform wordt tegenwoordig ook gedragen door leden van het vrouwelijke geslacht! Met zo'n geanimeerde geschiedenis vallen alleen maar gewaagde voorspellingen te doen over hoe de activiteiten er over vijftig jaar uit zullen zien. Misschien zien we over luttele jaren wel KSA'ers met GPS in het straatbeeld verschijnen, op zoek naar een met sensoren behangen leider die zich ergens in de Nieuwkerkse velden schuilhoudt, en die met een laserpistool uitgeschakeld moet worden.

Maar niet alles is veranderd: ieder zichzelf respecterend KSA-lid kan immers ook vandaag nog een HUDO sjorren en beheerst de edele kunst van het valsspelen bij bosspelen tot in de finesses. In de KSA leert men de smaak appreciëren van een roerei op een kampvuur, en van een in een gamel bereide avondmaaltijd. Er worden nog steeds vriendschappen gesmeed voor het leven. En een carrière van een paar jaar in de KSA is ook nu nog goed voor een collectie aan straffe verhalen die ruim volstaan om elke avondlijke KSA-festiviteit te kunnen vullen met eindeloos herinneringen ophalen aan de tijd van toen.

Ledenboekje

Helemaal in het begin was er het ledenboekje ‘Samen Hoog’ en later ook ‘KSA berichten’, dat frequenter uitkwam. In de jaren ’70 was er de ‘KSA Krant’, en in de jaren ’90 werd besloten om opnieuw een ledenboekje te produceren. In het begin is het enkele keren uitgebracht zonder naam, daarna kreeg het de naam ‘Krankie’ met het legendarische ‘Grote Sorry Nummer’, dat twee maanden te laat kwam. Na een grondige zoektocht in het archief werd het boekje terug omgedoopt tot ‘Samen Hoog’. Dit komt nu tweejaarlijks uit aan het begin van het werkjaar en voor het kamp.

Bondsleiders en proosten

Bondsleiders

Als we de lijst van alle bondsleiders eens goed bekijken kunnen we niet anders dan denken: dit is het topje van een ongelofelijk leuke ijsberg. Achter elk van deze mensen stond een volledige leidingsploeg klaar om samen ‘aan één zeel’ te trekken. Ieder van hen is legendarisch, te beginnen bij de oudste. Walter Verhelst, de oprichter van de KSA van Nieuwkerken als het ware. Etienne Felix die de kar in de beginjaren heeft moeten trekken en zoals men we eens zegt: goed begonnen is half gewonnen. Hij kreeg opvolging van een immer actieve Oswald Opgenhaffen die we nu nog steeds kennen en die de KSA nog altijd een warm hart toedraagt. Miel, Marc en Joris Dullaert. Drie broers die een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op de KSA. Zij overleefden de zeer woelige periode tussen 1965 en 1970 en brachten de KSA heelhuids richting de jaren ’70. Onder kundige leiding van Martin De Prycker en legendarisch secretaris Yvan De Brouwer kon KSA Nieuwkerken beginnen denken aan volwaardige lokalen in de Heihoekstraat.

Bruno Aertssen leidde de KSA de jaren ’80 in en met eerste en voorlopig enige vrouwelijk bondsleidster Rita Heirbaut vierden we ons 25-jarig bestaan. Steven Van Peteghem bouwde verder en zorgde voor een echte heropleving van de KSA. Hij hield het als bondsleider zeven jaar vol. Nog een vat vol talent, Johan Sack nam daarna de fakkel voor vier jaar over. Filip Van Dam volgde hem op voor twee jaar. Daarna was het de beurt aan Ivan Kluskens — nu erebondsleider voor het leven! — die noodgedwongen het roer stevig in handen nam. Hij zorgde voor een serieuze bodem waarop Gunther De Vogelaer kon bouwen. Met hem kwamen de KSA beleidsrichtlijnen er en gingen we gemengd. Een evolutie die menig getrouwd KSA-koppel nog kan appreciëren. Na hem kwam de uiterst sympathieke Björn Nys die hard ijverde voor de echte KSA waarden en hamerde op vlijt en inzet. Daarna volgde Willem Boel, momenteel wereldberoemd kunstenaar maar bij ons nog altijd beroemd als bekwaam bondsspelverliezer wegens valsspelen. Thomas Redant en Jonas Smolenaers volgden hem telkens voor een jaartje op. In de jaren 2010 volgde een wissel tussen de broers Raman en broers Dhaen. Maarten Raman gaf de fakkel door aan Laurens Dhaen die hem na een jaar terug door gaf aan Damiaan Raman, en tenslotte volgde Arnout Dhaen hem op. Nu bestaat KSA Nieuwkerken reeds 60 jaar met een fantastische viering op het dorpsplein waar een groot deel van deze oud bondsleiders verzameld waren. Ten dage neemt Pieter-Jan Volkaert de taak van bondsleider op zich.

Op de tijdslijn kan je zien wie welk werkjaar juist bondsleider was.

’57 Walter Verhelst

’58 Etienne Felix

’63 Oswald Opgenhaffen

’66 Miel Dullaert

’69 Marc Dullaert

’71 Joris Dullaert

’75 Martin De Prycker

’78 Bruno Aertssen

’81 Rita Heirbaut

’84 Steven Van Peteghem

’91 Johan Sack

’95 Filip van Dam

’97 Ivan kluskens

’99 Gunther De Vogelaer

’02 Björn Nys

’05 Willem Boel

’08 Thomas Redant

’09 Jonas Smolenaers

’10 Maarten Raman

’13 Laurens Dhaen

’14 Damiaan Raman

’16 Arnout Dhaen

’18 Pieter-Jan Volkaert

'21 Niels De Bock

Proosten

We hebben in KSA Nieuwkerken een aantal jaar een proost gehad. Een proost is een priester die lid is van de KSA en die de leiding ondersteunt. Van 1958 tot 1968 was dat Ignace De Kesel. Hij werd in het werkjaar 1966-1967 bijgestaan door Kamiel Blanchaert. Vanaf 1969 tot 1981 was René Oste proost en vanaf 1982 tot en met 1984 was het de beurt aan Gilbert Verhaegen. Momenteel hebben we dus geen proost meer, maar we kunnen nog steeds een beroep doen op de nationale proost Dirk Decuypere en op de provinciale proost Luc Engels.

Ledenaantallen door de jaren heen

Alles heeft zijn ups en zijn downs, ook onze ledenaantallen. De laatste jaren is een algemene stijgende trend te bemerken. Momenteel zijn we in de KSA met ongeveer een 120-tal personen. Dat is heel goed en dat moet zeker zo blijven. Maar uiteraard hebben we er liever nog meer! Al die leden zijn dit jaar verdeeld in 6 verschillende bannen. Soms zie je dat er drastische maatregelen nodig zijn om te overleven. Zo zijn we sinds 2002 gemengd en hebben we de sloebers en de pagadders ingevoerd om het enorme ledenaantal (toen meer dan 200) te kunnen indelen. In 1971 werd de leeuwkesban opgericht die het aantal leden naar honderd tilde.

Tijdslijn met belangrijke data

Op onderstaande tijdslijn zie je rechts enkele belangrijke data uit de geschiedenis van onze onze KSA. Wij hebben geprobeerd dit zo correct mogelijk te maken.

1877: oprichting van de Algemene studentenbond door Albrecht Rodenbach waaruit KVS, AKVS en later KSA voortkwam

6 april 1901: Pier Giorgio Frassati wordt geboren

4 juli 1925: Pier Giorgio Frassati sterft

1928-1929: oprichting KSA en VKSJ

1930-31: fusie van Vrasene, Nieuwkerken, Beveren, Zwijndrecht en Melsele

1943: oprichting van de nationale KSA-structuur met de interdiocesane Federatie KSA Jong-Vlaanderen

1958: KSA Frassati Nieuwkerken scheurt af van KSA Beveren

januari 1971: oprichting leeuwkesban / eerste vrouwelijke leiding

29 augustus 1971: inwijding nieuw lokaal in de Stationsstraat

1978: nationale eenmaking van KSA en VKSJ

25 november 1978: opening van de lokalen op De Schakel

1983: KSA Nieuwkerken bestaat 25 jaar

21 maart 1984: eerste kaas- en wijnavond in zaal “De Kring”

1987: oprichting van het hulpcomité — nu het oudercomité

1988: eerste Openluchtfuif Nieuwkerken

20 mei 1990: zaligverklaring Pier Giorgio Frassati

1992-1993: de KSJ-KSA-VKSJ visie wordt bekeken en opgeschreven

4 april 2002: KSA Nieuwkerken wordt gemengd

september 2003: oprichting pagadder- en sloeberban

2008: KSA Nieuwkerken bestaat 50 jaar / Nieuwkerken krijgt er met Frassati een derde reus bij

1 september 2015: de naamsverandering van KSJ-KSA-VKSJ naar KSA

2018: KSA Nieuwkerken bestaat 60 jaar en bezet een heel weekend het dorpsplein voor een Nieuwkerks dorpsfeest