P.G. Frassati & KSA-reus

De naam van onze KSA-groep is Frassati. Wat KSA betekent zouden jullie naderhand al moeten weten, maar wie, wat of hoe is Frassati? Frassati is de naam van een zaligverklaarde Italiaan. Bergbeklimmen was zijn favoriete sport; in de bergen bewonderde hij Gods grootheid. Op onze eigen badge van KSA Nieuwkerken — die door alle leiders, hernieuwers en jonghernieuwers getrouw op het rechterborstzakje van het KSA-hemd is gestikt — kan je een klimmende Frassati herkennen. Samen Hoog, de naam van ons ledenboekje, verwijst ook naar deze bezigheid van Frassati waarbij het belang om samen in groep vooruit te komen, onderstreept wordt. Aan het eind van de formatie roepen we ook altijd de kreet “Frassati, klim!” We hebben zelfs een reus naar hem gemaakt!

Pier Giorgio Frassati (1901-1925) werd rijk geboren te Turijn in een politiek invloedrijke familie als zoon van een liberaal agnosticus en een kunstenares. Op school bij de jezuïten sloot hij zich aan bij een gebedsgroep en ontwikkelde een spiritueel leven dat hij doorgaf aan zijn vrienden. Op zeventienjarige leeftijd trad hij de gemeenschap van St. Vincentius a Paulo bij en besteedde zijn tijd grotendeels aan het verzorgen van zieken, noodlijdenden en weeskinderen. Al wat hij bezat schonk hij aan de armen.

In 1919 ging Frassati bij de Italiaanse katholieke studentenbeweging. Als populair student beïnvloedde hij veel vrienden met zijn diepe geloofsovertuiging. Op politiek vlak was hij lid van de Volkspartij en verkondigde hij de sociale leer van de Kerk. Frassati was tevens een hevig antifascist die niets deed om zijn politieke visies te verbergen. In 1922 trad Frassati in de orde van de Dominicanen onder de naam Girolamo. Steeds bleef hij doorgaan met liefdadigheid een diegenen die het het meest nodig hadden.

In 1925 werd Pier Giorgio getroffen door een acute aanval van polio die hij zou opgelopen hebben door het verzorgen van armen en zieken. Hij verwaarloosde zijn eigen gezondheid omdat zijn grootmoeder op sterven lag. Na zes dagen van verschrikkelijk lijden stierf hij aan de gevolgen van zijn ziekte op 24-jarige leeftijd. Zelfs op zijn sterfbed ging zijn bezorgdheid uit naar de armen die massaal aanwezig waren op zijn uitvaart.

Op 20 mei 1990 werd Pier Giorgio Frassati met veel belangstelling door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Hij wordt een voorbeeld voor de jeugd genoemd omdat hij geen moeite teveel vond om anderen te helpen.

Meer info over Frassati

KSA-reus

Ter ere van Frassati en ook omdat we er zin in hadden, zijn we in februari 2008 begonnen met de bouw van onze KSA-reus. Zijn naam is Pier Giorgio Frassati, kortweg Pier voor de vrienden en hij is de grootste reus van Nieuwkerken, meer als vier-en-een-halve meter groot. De twee andere reuzen zijn Fie Kapel en Leon De Champetter.

Onze reus is helemaal opgebouwd uit betonijzer en hij wordt bestuurd door één persoon. Binnenin de reus is er voor de reusbestuurder een rek om zes — niet-alcoholische — drankjes in te zetten. Onze reus heeft dankzij een ingenieus systeem de mogelijkheid om ‘ja te knikken’. Hij draagt een KSA uniform met das en badges en hij kan een vlag dragen.