Vlaamse Leeuw

Tijdens de openingsformatie zingen wij altijd de eerste strofe en het refrein van de Vlaamse Leeuw, het officiële volkslied van de Vlaamse Gemeenschap. Dit omdat KSA een Vlaamse jeugdbeweging is, die wortels heeft in de Vlaamse Beweging. In de visietekst van KSA Nationaal vinden we terug: “KSA is een Vlaamse beweging: haar werking situeert zich helemaal binnen Vlaanderen, haar leden zijn voor het overgrote deel Vlamingen en in het verleden was ze erg sterk verbonden met de strijd van de Vlamingen om als gelijkwaardige burgers behandeld te worden. Meewerken aan een rechtvaardiger wereld was en is een belangrijke drijfveer in de beweging.”

Onderstaande tekst moet iedereen die zich lid van KSA Nieuwkerken wilt noemen van buiten kennen:

“Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,

Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.”

Lees meer over de Vlaamse Leeuw op Wikipedia